Diagnoza FRIS®

Informujemy, iż bierzemy udział w procesie certyfikacji FRIS®. Usługi z tego zakresu dostępne będą w czerwcu 2018.

FRIS® to metodologia określająca i opisująca naturalny sposób myślenia i działania.

Nazwa „FRIS" stanowi skrót pierwszych liter słów: Fakty, Relacje, Idee, Struktury, które opisują cztery perspektywy poznawcze definiujące Style Myślenia. Diagnoza Stylu FRIS ® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

 

Cele

  • określenie własnego naturalnego sposobu myślenia oraz działania
  • identyfikacja swoich naturalnych predyspozycji – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym

Korzyści

  • lepsze wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji
  • możliwość odkrycia sposobu postrzegania Twojego zachowania przez innych
  • możliwość poznania działań, w których się sprawdzisz
  • możliwość bycia jeszcze lepszym w tym, w czym jesteś dobry
  • możliwość osiągania lepszych wyników i większej frajdy ze swojej pracy
  • możliwość zdobycia wskazówek jak skuteczniej się dogadywać
  • możliwość sprawdzenia jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy

Źródłem ww. informacji jest strona autorów metodologii FRIS. Więcej pod adresem https://fris.pl/poznaj

Stosujemy dobre praktyki

Wypłyń na szersze wody biznesu


KONTAKT