Projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe to usystematyzowane i określone w czasie działania, mające na celu wprowadzenie do organizacji konkretnych rozwiązań kompetencyjnych, w wyniku których firma uzyska poprawę wskaźników biznesowych.


Cele

Projekty rozwoje służą do wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu badania satysfakcji klientów, badania stopnia zaangażowania pracowników i kadry w osiąganie celów Państwa biznesu, jak również z zakresu implementacji dedykowanych narządzi i modeli w celu kaskadowego rozwijania konkretnych umiejętności menedżerskich i pracowniczych na wszystkich poziomach zarządzania w danej organizacji.


Korzyści

Realizacja projektów jest poprzedzona dogłębną analizą potrzeb rozwojowych, dzięki przeprowadzonym wywiadom oraz badaniom z obszaru desk research. Wyniki diagnozy pozwalają na dostosowanie kontentu danego projektu do konkretnych celów, jakie postawią Państwo przed naszym zespołem. Podczas projektów rozwojowych podejmowane są takie działania, których wdrożenie przysporzy firmie wielu korzyści np.:

  • poprawa obsługi Klienta
  • spadek reklamacji
  • zmniejszenie rotacji pracowników
  • wprowadzenie nowej jakości pracy
  • wyższe zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy

Stosujemy dobre praktyki

Wypłyń na szersze wody biznesu


KONTAKT