Projekty AC/DC

Assessment Center (ośrodek oceny, ocena zintegrowana) oraz Development Center są realizowane przez firmy w celu oceny specyficznych zachowań pracowników w sytuacjach zbliżonych do realnych.
Stosując techniki diagnostyczne oparte o specjalnie przygotowane testy oraz zadania sytuacyjne, możliwa jest ocena uczestników sesji AC/DC w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.
To wszystko po to, by jak najtrafniej ocenić kompetencje kandydatów na pracowników bądź zatrudnionych już pracowników.


Cele

Projekty AC/DC mają na celu wnikliwą analizę potencjału pracowników i kandydatów na pracowników, ich predyspozycji osobowościowych, wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego i efektywnego funkcjonowania na zajmowanym stanowisku pracy. Celem sesji AC jest jak najlepsza prognoza, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy osoba biorąca udział w badaniach jest najlepszym wyborem na pracownika. Celem sesji DC jest uzyskanie odpowiedzi, jakie dany pracownik ma obecnie kompetencje oraz w jakim stopniu jest dopasowany zawodowo do kierunków i ścieżek rozwoju.

 

Korzyści

Realizacja projektów AC lub DC przynosi bardzo wysoką rzetelność i obiektywizm oceny, co w wielu procesach weryfikacji kompetencji jest atutem samym w sobie. Przedsiębiorstwa stawiają na AC/DC ponieważ zależy im na:
  • posiadaniu wiedzy na temat obszarów koniecznych do poprawy i tym samym budowaniu dopasowanych planów szkoleniowych;
  • szybkim przeprowadzeniu oceny wielu kompetencji u wielu osób
  • posiadaniu profesjonalnego i zmotywowanego do pracy zespołu
  • możliwości wykorzystywania wiedzy pochodzącej z AC/DC przy ocenie pracowników, a także przy projektowaniu dostosowanych do potrzeb programów szkoleniowych
  • budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy stabilnego, inwestującego w rozwój kadry, wiarygodnego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Stosujemy dobre praktyki

Zapraszamy Państwa do wspólnego spotkania, podczas którego przybliżymy temat współpracy w projektach AC/DC.


KONTAKT