Facylitacja

Facylitacja to proces moderowany przez osobę zwaną Facylitatorem. Facylitator jest osobą niezależną i neutralną w stosunku do grupy. Nie posiada on uprawnień do podejmowania decyzji związanych z tematyką spotkania.

Cele

Facylitator prowadzi proces w sposób umożliwiający zwiększenie efektywności pracy grupy poprzez identyfikację problemów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, generowanie rozwiązań, podejmowanie decyzji, przygotowanie planów działań, a dzięki temu osiąganie zamierzonych celów.

Korzyści

Przede wszystkim facylitacja tworzy platformę do wymianę doświadczeń, wiedzy i pomysłów, co wpływa na rozwijanie relacji w zespole, usprawnienie pracy zespołu, wypracowanie rozwiązań, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za efekty facylitacji i wdrożenie rozwiązań.

Stosujemy dobre praktyki

Wypłyń na szersze wody biznesu


KONTAKT